Top 20 Rider Standings

Pos. Rider Nation Total Points KYU KAN CHU SUG TOH KIN KYU SUG
1 Yamamoto Kei JPN 356 25-25 14-18 20-18 22-22 22-25 25-25 22-25 23-25
2 Narita Akira JPN 322 20-22 16-25 25-20 25-25 25-22 20-20 7-8 25-17
3 Okano Takashi JPN 280 18-14 18-16 18-14 12-16 18-20 22-22 16-16 20-20
4 Kojima Yohei JPN 230 14-11 15-11 9-12 13-14 20-14 18-18 15-9 18-19
5 Otsuka Gota JPN 227 13-10 13-12 14-15 10-20 15-16 14-14 9-10 21-21
6 Fukaya Koichi JPN 220 15-16 20-14 16-25 20-13 16-13 10-16 8-18
7 Yasuhara Nozomu JPN 196 5-9 8-9 11-10 14-15 12-11 16-11 10-13 19-23
8 Hoshino Yutaka JPN 194 9-8 12-13 13-16 9-10 11-12 15-15 13-14 6-18
9 Hoshino Yuui JPN 188 16-20 22-20 0-0 18-9 14-18 0-10 14-11 0-16
10 Ogata Makoto JPN 176 12-7 25-22 22-22 16-18 20-12
13 Tomita Toshiki JPN 145 22-18 13-0 18-20 27-27
15 Nagato Kenichi JPN 96 7-5 6-6 7-8 5-5 9-8 0-7 15-8
17 Michiwaki Hakuryu JPN 80 4-2 4-4 5-5 0-3 5-4 9-8 5-3 7-12
18 Ono Kazunori JPN 79 3-7 0-6 7-9 7-0 6-5 14-15
20 EVANS Mitchell AUS 60 30-30
21 Yokosawa Takumu JPN 57 10-13 10-7 15-2
23 Suzuki Ryota JPN 40 0-3 3-2 6-6 10-10