Top 20 Rider Standings

Pos. Rider Nation Total Points KYU KAN CHU SUG TOH KIN KYU SUG
1 Yamamoto Kei JPN 50 25-25 - - - - - - -
2 Narita Akira JPN 36 16-20 - - - - - - -
3 Tomita Toshiki JPN 33 20-13 - - - - - - -
4 Hoshino Yuui JPN 27 11-16 - - - - - - -
5 Okano Takashi JPN 22 13-9 - - - - - - -
6 Fukaya Koichi JPN 21 10-11 - - - - - - -
7 Ikegaya Yuta JPN 16 6-10 - - - - - - -
8 Kojima Yohei JPN 15 9-6 - - - - - - -
9 Yokosawa Takumu JPN 13 5-8 - - - - - - -
10 Otsuka Gota JPN 13 8-5 - - - - - - -
11 Kobayashi Shuma JPN 10 3-7 - - - - - - -
12 Ogata Makoto JPN 9 7-2 - - - - - - -
13 Hoshino Yutaka JPN 7 4-3 - - - - - - -
14 Yasuhara Nozomu JPN 4 0-4 - - - - - - -
15 Kitahara Takesato JPN 2 1-1 - - - - - - -
16 Nagato Kenichi JPN 2 2-0 - - - - - - -

Constructor Standings

Constructor Total Points KYU KAN CHU SUG TOH KIN KYU SUG
Honda 50 25-25 - - - - - - -
Yamaha 29 13-16 - - - - - - -
Suzuki 21 10-11 - - - - - - -
KTM 16 6-10 - - - - - - -
Kawasaki 11 7-4 - - - - - - -